Home
Medewerkers
1ste Advies
Erelonen
Contact
Links
   
  .
 

 

Het kantoor Geukens zal steeds op voorhand volledige openheid geven over de door haar toegepaste tarieven, na consultatie.
Ook zal desgevallend een voorafgaandelijke overeenkomst met de cliënt over het ereloon worden opgesteld en dit alleszins in belangrijke zaken.

A. ERELONEN

Voor de begroting van het ereloon kunnen 3 berekeningswijzen worden gehanteerd :

Vergoeding per uur : zijnde een bedrag per aanrekenbaar uur voor geleverde diensten.
Vergoeding naargelang de waarde van de zaak : zijnde een percentage op het in geld gewaardeerde belang van de zaak.
Vergoeding per prestatie : zijnde de bedragen die in bepaalde concrete gevallen mogen aangerekend worden voor uitgevoerde prestaties.

Bij elke gebruikte berekeningswijze kunnen correcties worden toegepast om het concrete ereloon in een zaak te begroten.

1. Berekening per uur :

Wanneer voor deze berekeningswijze wordt geopteerd zal de bestede tijd genoteerd worden. Aanrekenbare uren zijn de uren die aanwijsbaar gepresteerd worden in een welbepaalde zaak. Andere uren die algemeen doch noodzakelijk zijn om een welbepaalde dienst in een dossier te kunnen verlenen, zijn niet aanrekenbaar.

Ons kantoor gebruikt als indicatief basisbedrag € 120 per uur.

Hierbij kunnen een aantal correctiecoëfficiënten in min of meer worden toegepast wegens het belang van de zaak, de ervaring van de advocaat of andere factoren, zoals bv. het spoedeisend karakter of de moeilijkheidsgraad van het dossier.

2. Berekening naargelang de waarde :

Het ereloon wordt berekend per schijf overeenkomstig de volgende schaal :

van € 0 tot € 7.500
van € 7.501 tot € 75.000
van € 75.001 tot € 150.000
van € 150.001 tot € 300.000
meer dan € 300.001

 

15 %
10 %
8 %
6 %
4 %

Ook hier worden correctie coëfficiënten toegepast. Een vermindering van het percentage tot bv.de helft kan worden weerhouden in bepaalde concrete gevallen, zoals voor het bedrag dat niet het voorwerp van enige betwisting uitmaakt of dat slechts gedeeltelijk wordt betwist.

3. Berekening per prestatie :

Voor bepaalde concrete procedures worden door ons kantoor specifieke tarieven toegepast, dewelke een gemiddelde uitmaken voor die welbepaalde zaken.

B. KOSTEN

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten :

1. Dactylografie :
Deze post dekt alle kantoorkosten en wordt forfaitair berekend over het aantal pagina's typwerk aan € 11 per blad.

2. Fotokopies : € 0,40 per kopie

3. Verplaatsingskosten : € 0,50 per kilometer

4. Bijzondere kantoorkosten :
Deze kosten zijn bv. internationale telefoongesprekken, internationaal faxverkeer, vliegtuigreizen e.d. Zij worden afzonderlijk aan reële kostprijs aangerekend in het dossier waarvoor ze zijn gemaakt.
Aangetekende zendingen en andere bijzondere verzendingen vallen ook onder deze kosten en mogen dus wel afzonderlijk worden aangerekend.

5. Gerechtskosten : deze worden afzonderlijk begroot.

6. Aangetekend schrijven: volgens posttarief

 

 

 

 
 
 

 

 

 

   
 

Moerenstraat 1 - 3700 Tongeren - tel: 012/23.18.47 (3lijnen)- fax: 012/23.17.74 - email: adv.geukens@advocatengeukens.be

Webdesign by Erwin Martens